Benvingut, usuari desconegut | Accedir-hi

Textos

Aquest apartat servirà perquè expliqueu amb quines obres de la literatura catalana (obra sencera, passatge, poema, vers, diàleg, aforisme, rondalla...) penseu que es pot incidir de manera especial en els aspectes següents, i per què. Podeu usar mostres en qualsevol format (literatura impresa o literatura procedent d'altres mitjans, com les xarxes socials o internet). Per a fer-ho haureu d'omplir aquesta fitxa.

Recordeu que la informació que hi penjareu es farà pública

Consultar els textos registrats

Literatura i identitat, personal i col·lectiva

Com aconsegueix la literatura recrear la identitat personal i col·lectiva?
Com ens ajuda a descobrir qui som?
Com ens ajuda a descobrir a quin col·lectiu pertanyem?

Literatura i societat

Què diu la literatura de la nostra societat? Com la descriu?
Què diu la literatura de la història, de la geografia, del paisatge, etc.?
Quins referents culturals ens proporciona?
Quines reflexions sociolingüístiques ens pot generar?

Literatura i construcció de pensament crític

Com estimula la literatura la reflexió crítica, és a dir, la capacitat de raonar eficientment, fer judicis, prendre decisions i resoldre problemes?

Literatura i gaudi (el plaer de la lectura; el valor estètic)

Com aconsegueix la literatura provocar-nos emocions?
Què fa que un text ens genere admiració estètica, és a dir, en què rau la bellesa d′un text?

Tractament integrat de l′ensenyament de la llengua i la literatura

Com esdevé la literatura una via cap a l′aprenentatge de la llengua?
Com podem reflexionar, a través de la literatura, sobre la llengua (coherència, adequació, fonètica, morfologia, lèxic, etc.)?

Tractament pedagògic de la literatura

Són les emocions una via cap a la formació de lectors? Són imprescindibles?
El tractament historicista de la literatura és l′adequat per a l′ensenyament secundari?
És convenient usar adaptacions dels clàssics a la llengua actual, o és millor anar als originals?
És convenient comparar la literatura amb altres llenguatges artístics (cinema, pintura, música, etc.)?
És convenient posar en relació la literatura catalana amb altres literatures?